ZFŚS nie służy do finansowania upominków

Przyznanie świadczenia za długoletnią pracę godzi w zasadę przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego.

Zasady udzielania dotacji dla szkół

Na jakiej podstawie może być udzielona dotacja dla szkół? Na co można ją przeznaczyć? Co powinna zawierać uchwała organu prowadzącego?

RODO a powierzanie przez szkołę gminie danych osobowych

Czytelnik zapytał nas jaki dokument powinien ADO podpisać z gminą w związku z tym, że powierzamy gminie dane osobowe? Organ prowadzący prowadzi dla szkoły kadry i księgowość. Szkoła przekazuje mu dane osobowe, płacowe itp.

Procedura wprowadzania regulaminu oceniania pracy nauczyciela

Poznaj 4 kroki w procedurze wprowadzania regulaminu zawierającego wskaźniki oceny pracy.

Ochrona danych a upoważnienie do obioru uczniów przez osoby trzecie

Czy, zgodne z RODO, upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby trzecie muszą być opatrzone dodatkowymi klauzulami?

Lista kontrolna do przeglądu bhp

Lista kontrolna będzie pomocna w dokonaniu kontroli i być dowodem na to jakie obszary w szkole sprawdzono.

Kwestie socjalne – zmiany w Karcie Nauczyciela

Uregulowano kwestię ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkół przekazywanych do prowadzenia osobom prawnym lub fizycznym. Poznaj zmiany.