Zasady wydawania e-legitymacji w roku szkolnym 2018/2019

Szczegółowa procedura ubiegania się o e-legitymacje nie została uregulowana przez przepisy prawa oświatowego. Wydawanie e-legitymacji jest jednak możliwe od roku szkolnego 2018/219. Co zatem powinien zrobić dyrektor, który chce je wprowadzić.

Wkrótce kandydat na dyrektora będzie musiał mieć ocenę co najmniej bardzo dobrą

MEN planuje dostosować przepisy dotyczące wymagań wobec osób kandydujących na stanowisko dyrektora placówki oświatowej do nowej skali oceny pracy nauczycieli.

Rada pedagogiczna nie wstrzyma wejścia w życie regulaminu oceny pracy

Sprawdź, co powinieneś zrobić gdy rada pedagogiczna nie zaopiniuje pozytywnie regulaminu oceniania nauczycieli.

Ochrona danych osobowych we wnioskach o świadczenia z ZFŚS

Sprawdź na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe pracownika i członków jego rodziny znajdujące się w oświadczeniu wysokości dochodów w rodzinie i we wnioskach o skorzystanie ze świadczeń z ZFŚS.

Obowiązki kadrowo-płacowe we wrześniu

Sprawdź, jakie obowiązki kadrowo-płacowe masz we wrześniu i jakie terminy Cię obowiązują.

Nauczyciele zatrudnieni na część etatu też podlegają ocenie

Czy nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin również podlega ocenie pracy według nowych kryteriów i wskaźników. Tak - ocenie pracy w oparciu o ustalone wskaźniki i określone kryteria, podlega każdy nauczyciel bez względu na wymiar zatrudnienia.

Jak księgować faktury i rachunki po remontach wakacyjnych w szkołach

Ewidencja księgowa wydatków dotyczących remontów wakacyjnych w jednostkach oświatowych uzależniona jest od charakteru prowadzonych prac. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

1 czy 3 września 2018 r. – jaki termin rozpoczęcia pracy w umowie

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia rozpoczynają się 3 września. Sprawdź, Jakie konsekwencje będzie miało wskazanie w umowie o pracę, że dniem rozpoczęcia pracy jest 3 września 2018 r. , a jakie gdy będzie to 1 września 2018 r.?