Zmiany dotyczące kwot wolnych od potrąceń

Od 1 lipca 2018 r. wysokość świadczenia wolnego od potrąceń jest określana kwotowo. Poznaj szczegóły.

Pensum nauczycieli niepełnosprawnych od 1 września 2018 r.

Sprawdź, jak od 1 września 2018 r. nowe przepisy regulują pensum nauczycieli niepełnosprawnych.

Ocena dorobku zawodowego – w jakich sytuacjach

Sprawdź, w jakich przypadkach nauczyciel po zakończeniu stażu otrzyma jeszcze ocenę dorobku zawodowego.

Nowe przepisy w zakresie bhp w szkołach

Poznaj założenia nowego projektu rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Sprawdź, co i jak ma się zmienić.

Jak dokonywać korekt w świadectwach pracy

Korektę świadectwa pracy wystawia się z datą jego sporządzenia. W razie uwzględnienia wniosku pracownika o zmiany w świadectwie pracy, pracodawca wydaje nowe świadectwo pracy, a poprzednie usuwa z akt osobowych i niszczy.

Instrukcja tworzenia regulaminu bhp

Sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas konstruowania regulaminu bhp w szkole.

Godziny ponadwymiarowe kadry kierowniczej po zmianach w Karcie Nauczyciela

W znowelizowanej Karcie Nauczyciel uregulowano także zasady wykonywania godzin ponadwymiarowych przez kierownictwo szkoły. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.