test mj

Do 29 lutego 2012 r. samorządy musiały zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły m.in.: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów) oraz kuratora oświaty. Do 1 września jest czas na dialog władz samorządowych z lokalną społecznością na temat podstaw podjęcia takiej decyzji oraz sposobów zabezpieczenia warunków dalszej nauki dla uczniów, które powinny być zapewnione w lepszych lub podobnych warunkach edukacyjnych. W trakcie dyskusji samorząd może odstąpić od zamiaru likwidacji szkoły.

Za każdą godzinę doraźnego zastępstwa należy się wynagrodzenie

Pytanie: Czy nauczyciel może z własnej woli i bez wynagrodzenia zrealizować godziny doraźnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela? Czy gdy zastępstwo realizuje nauczyciel bez kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć, powinien otrzymać za nie wynagrodzenie?

Z ZFŚS nie finansuje się pobytu w sanatorium

Pytanie: Czy ze środków funduszu socjalnego w szkole można dofinansowywać wyjazd do sanatorium?

W 2013 r. prawie 3 razy mniej likwidacji niż przed rokiem

Z ostatecznych danych przesłanych do MEN przez kuratorów oświaty wynika, że samorządy podjęły w tym roku uchwały intencyjne o zamiarze „faktycznej" likwidacji 259 szkół, w których są uczniowie (spośród szkół dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych). Dla porównania w zeszłym roku samorządy podjęły uchwały o intencji likwidacji 727 takich szkół. Samorządy mogły podejmować takie uchwały do końca lutego.

Uczniowie klas maturalnych nie odpracowują wolnego za 2 maja

Pytanie: W naszej szkole ustalono, że zajęcia z dnia 2 maja 2013 r. będziemy odpracowywać w dniu 6 kwietnia 2013 r. (sobota). Czy uczniowie klas maturalnych powinni być na zajęciach w tym dniu jeśli kończą szkołę 26 kwietnia 2013 r.? Dzień 2 maja 2013 r. nie będzie dla nich dniem z zajęciami edukacyjnymi.

Staż pracy przy nagrodzie jubileuszowej powiększa okres urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy roczny urlop na poratowanie zdrowia zalicza się do stażu pracy, do stażu pedagogicznego, do stażu emerytalnego i do nagrody jubileuszowej?