Zadania dyrektora związane z wprowadzaniem monitoringu

Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego – kiedy możliwa

Sprawdź, czy dyrektor musi odpowiedzieć pozytywnie na wniosek pracownicy o przerwanie urlopu wychowawczego.

Procedura postępowania w sytuacji znieważenia nauczyciela przez ucznia

Nauczyciel zgłosił dyrektorowi znieważanie przez ucznia. Jak powinien postąpić dyrektor? Komu i jak zgłosić sytuację?

Poradnik na temat chorób zawodowych pracowników szkoły

Poznaj obowiązki dyrektora szkoły od momentu podejrzenia objawów choroby zawodowej po decyzję o jej stwierdzeniu.

Okres ważności szkolenia z pierwszej pomocy pracowników szkół

Od 28 listopada 2018 r. wszyscy pracownicy szkoły podlegają szkoleniom z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Terminy przeprowadzenia szkoleń oraz ponownych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy określa dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę.

Ocena pracy nauczycieli po 1 stycznia 2019 r.

Brak szczegółowych wskaźników oceny, uchylenie regulaminów oceny pracy – takie zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany w ocenianiu nauczycieli są planowane.

2 sposoby wprowadzania regulaminu rady pedagogicznej

Regulaminy dotyczące funkcjonowania przedstawicieli społeczności szkolnej powinny być uchwalane przez tych przedstawicieli, np. regulamin rady pedagogicznej – przez radę pedagogiczną. Sprawdź, jak wprowadzić zmiany.