Ustawa Prawo oświatowe – jakie zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki wynikające ze zmian w ustawie – Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.

Subwencja oświatowa na 2019 r. – co warto wiedzieć

W 2019 r. algorytm podziału subwencji oświatowej przewiduje m.in. większe kwoty na podwyżki i uczniów szkół branżowych. Sprawdź, co jeszcze.

Nauczyciel bez stopnia awansu i nierealizujący stażu – czy podlega ocenie pracy

Sprawdź, czy nauczyciele zatrudnieni w placówce niepublicznej, którzy nie maja żadnego stopnia awansu zawodowego i nie realizują stażu podlegają obowiązkowej ocenie pracy.

Którym nauczycielom przysługuje urlop szkoleniowy

Sprawdź, kiedy dyrektor powinien udzielić urlopu szkoleniowego. Czy ma taki obowiązek w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze?

Jakie przepisy regulują obowiązek wyposażenia pracowników w ubrania robocze

Sprawdź, na podstawie jakiego aktu prawnego pracownicy zatrudnieni w szkole otrzymują ubrania i obuwie robocze.

Doprecyzowano przepisy w sprawie urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej szkół

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły należało doprecyzować. Sprawdź, jak uporządkowano je w Karcie Nauczyciela.  

Do 20 stycznia 2019 r. składasz sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli według nowego wzoru

Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego obowiązuje dla sprawozdań za 2018 rok. Na złożenie sprawozdań masz czas do 20 stycznia 2019 r. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.