Procedury bezpieczeństwa podczas wycieczek zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podczas zagranicznych podróży należy zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdź, jakie.

Procedura wprowadzania regulaminów szkolnych

Organy wewnętrzne szkoły pracują na podstawie uchwalonych regulaminów. Na podstawie delegacji prawnej zawartej w statucie mogą w szkołach funkcjonować również różnorodne regulaminy np. pracowni szkolnych, organizacji wycieczek, konkursów. Sprawdź, jak krok po kroku wprowadzić procedurę.

Opieką ZFŚS obejmuje pracodawca, od którego pracownik przeszedł na emeryturę

Nauczyciel rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Następnie podjął zatrudnienie na zastępstwo w innej szkole. Kto wypłaca świadczenia z ZFŚS?

Minimum roczna przerwa pomiędzy urlopami zdrowotnymi

Urlopu zdrowotnego nie można przesunąć na innym termin. Ponadto od poprzedniej części urlopu zdrowotnego musi upłynąć co najmniej rok, by nauczyciel mógł ponownie skorzystać z tego urlopu. Sprawdź, o czym jeszcze powinieneś wiedzieć.

Karta wycieczki – jak wypełnić

Wypełnianie karty wycieczki wciąż budzi wątpliwości. Publikujemy wskazówki na co zwrócić uwagę wypełniając kartę wycieczki.

Czy nauczyciele wcześniej otrzymają kolejną podwyżkę?

Kolejną podwyżkę wynagrodzenia nauczyciele mają otrzymać już we wrześniu 2019 r. a nie w styczniu 2020 r.

Co w klauzuli informacyjnej RODO w związku z przechowywaniem dokumentów absolwentów

W klauzuli informacyjnej należy powołać się na instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w danej szkole. Jak przechowywać dane uczniów?