Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego określa organ prowadzący

Sprawdź, w jakim terminie należy wypłacić dodatek za wychowawstwo wychowawcy klasy maturalnej.

Przeszukiwanie ucznia w trakcie wycieczki szkolnej

Czy udział ucznia w wycieczce szkolnej można uzależnić od wyrażenia przez rodziców (opiekunów prawnych) zgody na ewentualne przeszukanie dziecka przez opiekuna wycieczki w przypadku podejrzenia dziecka o zażywanie bądź posiadanie papierosów, narkotyków, alkoholu?

Potracenie wynagrodzenia strajkującym nauczycielom – na co zwrócić uwagę

Sprawdź, jak właściwie potrącić wynagrodzenie nauczycielom biorącym udział w strajku. Czy należy również potrącić dodatek za wychowawstwo oraz dodatek socjalny tj. dodatek wiejski otrzymywany w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego?

MAJOWE OBOWIĄZKI DYREKTORA

W maju podejmujesz najważniejsze czynności kadrowe, takie jak wypowiedzenia, przeniesienia w stan nieczynny, propozycje ograniczenia zatrudnienia czy przeniesienia służbowego. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę. Skorzystaj z gotowych wykazów obowiązków, by o niczym nie zapomnieć.

Kradzież na terenie szkoły - procedura

Sprawdź, jak postąpić w przypadku kradzieży przez ucznia telefonu komórkowego lub innej rzeczy o znacznej wartości innemu uczniowi na terenie szkoły lub podejrzenia takiej kradzieży.

Jakie zmiany w ramowych planach nauczania

Jedną ze zmian w podpisanym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół jest zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Poznaj szczegóły pozostałych zmian.

Czy dyrektor może wystawić oceny za strajkujących nauczycieli

Sprawdź, czy w sytuacji nadzwyczajnej jaką jest strajk, dyrektor szkoły, może wystawić oceny za nauczyciela.