Zmiana organizacji roku szkolnego w placówkach artystycznych

W roku szkolnym 2018/2019 także w szkołach artystycznych zajęcia zakończą się już 19 czerwca 2019 r.

Organ prowadzący może ustalić wyższe wynagrodzenie niż w rozporządzeniu

Sprawdź, czy organ prowadzący może wprowadzić obiecywane przez MEN podwyżki już od czerwca, a nie od września.

Kontrola dzienników na koniec roku szkolnego - na co zwrócić uwagę

Sprawdź, jakie dzienniki oraz w jakim zakresie skontrolować na koniec roku szkolnego.

Kiedy można pozostawić ucznia w tej samej klasie na wniosek rodzica

Sprawdź, czy ucznia klasy IV objętego indywidualną ścieżką edukacyjną można, na wniosek rodziców, pozostawić na drugi rok w tej samej klasie.

Informowanie rodziców o postępowaniu wobec nauczyciela

Sprawdź, czy dyrektor szkoły ma obowiązek informowania rodziców o wyciągniętych konsekwencjach służbowych w stosunku do nauczyciela.

Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym – terminarz

Sprawdź, co trzeba wiedzieć aby dotrzymać czerwcowych terminów dotyczących egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

Dyrektor nie wyraża zgody na przeniesienie w stan nieczynny, tylko przenosi nauczyciela

Samo złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny w ustawowym terminie skutkuje bezskutecznością wypowiedzenia. Jest to niezależne od woli dyrektora i nie wymaga z jego strony składania dodatkowych oświadczeń.