Umowa na okres poniżej 10 miesięcy – urlop liczy się proporcjonalnie

Nauczyciel zatrudniony na czas określony, krótszy niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Nauczyciel placówki feryjnej ma prawo korzystać z urlopu wypoczynkowego jedynie w okresie ferii zimowych i letnich. Jeżeli umowa o pracę zawarta z nauczycielem uniemożliwia wykorzystanie urlopu w tych okresach to w dniu rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent pieniężny.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kwadrans dla dyrektora
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Kwadrans dla dyrektora

ZOBACZ OFERTĘ