Zasady zwalniania uczniów przez rodziców

Uczniowie mogą być także zwalniani z niektórych zajęć w ciągu dnia na prośbę rodziców. Nieobecność ucznia na zajęciach w szkole powinna być jednak traktowana jako sytuacja wyjątkowa. Zasady zwalniania uczniów z zajęć przez rodziców zapisz w statucie szkoły. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Zadanie kadrowo-płacowe w I połowie września

Sprawdź, jakie obowiązki kadrowo-płacowe masz w I połowie września.

Odprawa emerytalna w podstawowym miejscu pracy

Sprawdź, gdzie odprawę otrzyma nauczyciel mający uprawnienia do przejścia na świadczenie kompensacyjne, który pozostaje w zatrudnieniu na podstawie odrębnych stosunków pracy w dwóch szkołach.

Jak krok po kroku zaplanować dyżury podczas przerw

Ostatnim etapem prac związanych z tygodniowym rozkładem zajęć jest ułożenie harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.

Jak krok po kroku przygotować tygodniowy rozkład zajęć

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy uczniowie oraz nauczyciele powinni zostać zapoznani z tygodniowym rozkładem zajęć. Bez tego nie można rozpocząć zajęć lekcyjnych następnego dnia. Każdy uczeń musi wiedzieć jaką lekcję o której godzinie i w jakiej sali ma zaplanowaną.

Co z księgami rachunkowymi w połączonych szkołach

Sprawdź, jakie prowadzić księgi rachunkowe w przypadku połączenia szkół w zespół.