Zestawienie zmian w Karcie Nauczyciela

Sprawdź, jakie zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r. w Karcie Nauczyciela.

Zadanie kadrowo-płacowe w II połowie września

Sprawdź, jakie obowiązki kadrowo-płacowe masz w II połowie września.

Wielokrotne powtarzanie klasy – jakie ograniczenia

Uczeń może wielokrotnie powtarzać klasę, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, w której zależy to od zgody dyrektora. Poznaj szczegóły.

Świadczenia z ZFŚS - limit 1.000 zł. dotyczy pracownika a nie zakładu pracy

Sprawdź, jaki sposób opodatkować świadczenia z ZFŚS pracownika, który jest zatrudniony w kilku szkołach i czy u każdego pracodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku do 1.000 zł.

Przygotowanie do nowego roku szkolnego – lista kontrolna

Sprawdź, czy jesteś przygotowany do roku szkolnego 2019/2020.

Organizacja opieki podczas przerw – praktyczne wskazówki

Sprawdź, jak zorganizować opiekę nad uczniami podczas przerw, tak by uczniowie faktycznie byli bezpieczni w tym czasie.

Jakie tematy poruszyć podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej

Podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej warto poruszyć wszelkie ważne kwestie organizacyjne. Publikujemy otwarty katalog zagadnień, które należy omówić przed nowym rokiem szkolnym.