Zmiany w planie finansowym – kto może wprowadzić

Dyrektor może pisemnie wystąpić do organu samorządu z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, podając uzasadnienie. Poznaj szczegóły.

Trzynastka a średnie wynagrodzenie

Sprawdź, czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy.

Pierwsza wywiadówka – koniecznie przekaż te informacje

Poznaj listę zagadnień, które należy przekazać rodzicom uczniów na pierwszej wywiadówce.

Klasyfikacja i opodatkowanie dodatku na start

   Nauczyciel stażysta ma prawo do wypłaty dodatku na start w wysokości 1000zł w terminie do 30 września. Sprawdź, jakiego paragrafu należy wypłacić dodatek na start i czy odprowadza się od niego wszystkie składki ZUS.

Obowiązki nauczycieli i wychowawców przed rozpoczęciem roku szkolnego

Sprawdź, co nauczyciele i wychowawcy klas powinni zrobić przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Przeczytaj na co zwrócić uwagę.