Opieka w świetlicy szkolnej – jak ją zorganizować

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole należy zorganizować świetlicę w szkole. Informacja o prowadzeniu świetlicy i jej organizacji powinna zostać uwzględniona w statucie w miejscu określającym organizację szkoły.

Nowe zasady opieki zdrowotnej w szkole

Nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniów przewiduje nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów. Poznaj szczegóły. Przypominamy, co to oznacza dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego.

Jak udokumentować prawo do nagrody jubileuszowej

Nauczyciel dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Są od tego wyjątki. Poznaj zasady dokumentowania prawa do tej nagrody.

Inwentaryzacja w szkole – sprawdź, jakie terminy Cię obowiązują

Inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrachunkowego. Sprawdź, kiedy termin przeprowadzenia inwentaryzacji można uznać za dochowany w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Plan pracy, WPDZ, plan nadzoru – jak zaplanować pracę szkoły na początku roku szkolnego

Sprawdź, jak zaplanować pracę rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 – jakie obowiązki ma dyrektor oraz na co powinien zwrócić uwagę.