Wysokość wynagrodzenia od 1 września 2019 r.

Sprawdź, ile dokładnie wynosi wynagrodzenie nauczycieli od nowego roku szkolnego.

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli a trzynastka

Sprawdź, czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy.

Jakie informacje dołączyć do świadectwa pracy

Sprawdź, jaką informację oraz w jakiej formie, powinien podać pracownikowi pracodawca wraz ze świadectwem pracy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Jak aktualnie organizować działalność innowacyjną szkoły

Aktualnie przepisy nie określają, czy i jaką procedurę powinna przyjąć szkoła w sprawie wprowadzania innowacji. Sprawdź, jakie rozwiązania przyjąć w zakresie wprowadzania innowacji, aby wdrożyć ją sprawnie a jednocześnie efektywnie.

Ocena pracy nauczyciela - współpraca z innymi podmiotami

W roku szkolnym 2019/2020 ocena pracy nauczycieli nie jest już obowiązkowa i dotyczy tylko nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Sprawdź, z jakimi podmiotami i w jaki sposób współpracować w zakresie pozyskiwania opinii na temat oceny pracy.