Odpowiedzialność za organizację opieki medycznej w szkole

Sprawdź, jakie obowiązki dotyczą organizacji opieki medycznej ma dyrektorze szkoły oraz które z nich może scedować na pracowników.

Niespełnianie obowiązku szkolnego i brak kontaktu z rodzicami

Sprawdź, jak postąpić gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, a z jego rodzicami nie ma kontaktu.

Jakie nowe zasady rekrutacji będą obowiązywać w 2020 roku

Poznaj szczegóły zmiany jakie prowadzi obowiązujące od 2020 r. nowe rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od całego stażu pracy w danej placówce

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony nauczyciela zależy od stażu pracy w danej szkole. Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy dodatkowej uwzględnia się staż pracy w ramach podstawowego zatrudnienia w danej szkole. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Dziennik zajęć świetlicowych – co trzeba wiedzieć

W praktyce świetlice szkolne korzystają z gotowych dzienników zajęć świetlicowych prowadzonych w formie papierowej lub elektronicznej. Zakres treści dziennika zajęć świetlicowych określony jest w § 11 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. Osoba kontrolująca dzienniki może wydać określone zalecenia dotyczące prowadzenia tego dokumentu. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Dyrektor powiadamia organ prowadzący, że zatrudnił nauczyciela spełniającego warunki do nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Sprawdź, czy przepisy prawa określają kto wnioskuje o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa – dyrektor szkoły czy nauczyciel.

Na zmiany w statucie masz czas do 30 listopada

Do 30 listopada 2019 r. należy wdrożyć zmiany w statutach szkół dopasowując je do nowych przepisów. Sprawdź, jakie zmiany trzeba wprowadzić w statucie liceum i technikum nowego typu.