Zakaz zatrudniania osób spokrewnionych w szkole

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w tej samej szkole, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Zakaz ten dotyczy jednak tylko zatrudniania na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że zawarcie umowy cywilnoprawnej z osobą spokrewnioną jest dopuszczalne.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kwadrans dla dyrektora
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Kwadrans dla dyrektora

ZOBACZ OFERTĘ