Program wychowawczy i profilaktyki na nowy rok szkolny

Skuteczność szkolnego programu profilaktyki i wychowania w praktyce zależy od rozpoznania rzeczywistych potrzeb uczniów danej placówki. Błędem natomiast jest przepisywanie starych programów czy korzystanie z „gotowców” – nie tylko dlatego, że program może okazać się nieadekwatny do potrzeb danej placówki, ale także dlatego, że w ten sposób łatwo naruszyć prawa autorskie. O tym, jak tworzyć skuteczne pogramy przeczytasz poniżej.

Podział na grupy na dodatkowych zajęciach z języka obcego

Pytanie: Czy w klasach powyżej 24 uczniów ze starą podstawą programową, trzeba dzielić na grupy na lekcjach dodatkowego języka obcego? Chodzi o klasę V i VI szkoły podstawowej.

Po studium nauczycielskim - zaszeregowanie jak dla „pozostałego wykształcenia”

Pytanie: Jak należy zaszeregować do celów płacowych nauczyciela posiadającego dyplom ukończenia studium nauczycielskiego? 

DEBATA NAD KARTĄ NAUCZYCIELA - zmiany w wynagrodzeniach 

Przedmiotem rozmów, jakie odbyły się 27 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN były zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. MEN nie chce ograniczać wynagrodzeń nauczycieli, lecz je zracjonalizować i sprawić, by były bardziej motywujące. ZNP uważa, że wynagrodzenie zasadnicze powinno odgrywać większą rolę niż obecnie.

Co nowego w oświacie od 1 września 2012 r. - część III

W tej części omawiamy etapy wdrażania nowych zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych a także w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych. 

3 lata trwania programu „Radosna Szkoła”

Dzięki programowi „Radosna szkoła” dzieci uczące się w szkołach podstawowych mają do dyspozycji przyjazne, kolorowe miejsca do zabawy oraz bezpieczne, nowoczesne place zabaw. Zarówno kwota, jak i liczba uczniów korzystających z efektów programu w nowym roku szkolnym jeszcze wzrośnie. Warto również podkreślić, że jego realizacja trwa do 2014 roku. 10 października 2012 r. mija termin składania wniosków dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły o wsparcie finansowe na rok 2013 na organizację  miejsc zabaw w szkole oraz szkolnych placów zabaw.