W ograniczonym zakresie wrócą zajęcia praktyczne

MEN zadecydował też o częściowym „odmrożeniu” zajęć praktycznych. Poznaj szczegółowe wytyczne.

Jak rozwiązać problem z aktywnością ucznia podczas kształcenia zdalnego

Sprawdź, jak poradzić sobie z powszechnym problemem w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty, czyli brakiem aktywności uczniów podczas zajęć zdalnych.

Ingerencja organu prowadzącego w dokumentację nauczania i kwestie kadrowe szkoły

Sprawdź, czy organ prowadzący szkołę może mieć wgląd w dokumentację nauczania i na tej podstawie ingerować w sprawy kadrowe szkoły. Jakie są uprawnienia organu prowadzącego w tym zakresie?

Wytyczne obowiązujące podczas matur 2020

Sprawdź, w jaki sposób zorganizować i przeprowadzić egzaminy maturalne zgodnie z obowiązujący podczas matur 2020 wytycznymi.

Kolejne zmiany w prawie oświatowym

Nowe przepisy przewidują nową formę wsparcia dla uczniów, tj. konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Rozwiązania te mają być stosowane co najmniej do 7 czerwca.