Rada klasyfikacyjna online jest dopuszczalna

Sprawdź, jakie warunki powinien spełnić dyrektor, który chce przeprowadzić radę klasyfikacyjną zdalnie za pośrednictwem aplikacji.

Kadrowo-płacowy terminarz dyrektora na drugą połowę czerwca

Sprawdź, jakie zadania z zakresu kadr i płac powinieneś zrealizować do końca czerwca.

Egzaminy klasyfikacyjne w czasie zawieszenia funkcjonowania szkół

Po zakończeniu klasyfikacji dyrektor szkoły zobowiązany jest wyznaczyć terminy egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy te przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli w bieżącym roku do dnia 25 czerwca. Należy pamiętać, że termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

Dokumentowanie realizacji konsultacji w kształceniu na odległość

Sposób dokumentowania realizacji konsultacji w czasie zawieszenia funkcjonowania szkoły powinien ustalić dyrektor. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Dokumentacja na zakończenie roku szkolnego – zadania dyrektora

Poznaj swoje zadania czerwcowe zadania dotyczące prowadzenia dokumentacji.

Czy pracownik szkoły może nie zgodzić się na test na koronawirusa

To przede wszystkim dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w szkole, w tym w zakresie podejmowania działań prewencyjnych, zapobiegających zakażeniu koronawirusem. Do takich działań należy również wymaganie od pracowników przeprowadzenia stosownych testów. Dlatego pracownik nie może odmówić poddania się takim testom.