Zajęć przypadających w dni wolne nie trzeba odpracowywać

Przepisy Karty Nauczyciela nie zobowiązują nauczyciela do odpracowania obowiązkowych lekcji w sytuacji, gdy wypadają one w dni wolne od zajęć dydaktycznych lub dni wolne od pracy. Nie może to mieć jednak wpływu na realizację podstawy programowej.

Wniosek o urlop zdrowotny można złożyć także po otrzymaniu wypowiedzenia

Nauczyciel, któremu w maju wręczono wypowiedzenie stosunku pracy może do końca okresu wypowiedzenia, czyli do 31 sierpnia skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. W takim przypadku, mimo zalecenia przez lekarza leczącego nauczyciela dłuższego urlopu, ulega on odpowiedniemu skróceniu.

Średni czas pracy nauczycieli przekracza normy wskazane w przepisach!

W piątek, 7 czerwca 2013 r. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki badania nad czasem pracy nauczycieli. Wynika z niego, że nauczyciel, wbrew medialnym opiniom, pracuje więcej niż przewidują to przepisy - średnio prawie 47 godzin tygodniowo. Resort edukacji z wyników wyciąga jeden wniosek - trzeba zwiększyć zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli.

Przerwanie stosunku pracy nauczyciela stażysty oznacza utratę odbytego stażu

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w trakcie trwania stażu może nie tylko skomplikować procedurę awansową ale także zniweczyć odbyty do tej pory staż. W takiej sytuacji są nauczyciele stażyści, którzy nie mogą w nowym miejscu pracy kontynuować stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Przedłużenie stażu nauczyciela w związku ze zwolnieniem lekarskim

Nauczyciel, który w trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu jest nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, czy zdrowotnego musi się liczyć z tym, że awansuje później, niż zostało to zaplanowane. W praktyce nauczyciel będzie także musiał poczekać na wyższe wynagrodzenia, które wiąże się z awansem.

Przed wakacjami warto dopilnować, by uczniowie mieli ważne legitymacje szkolne

Resort edukacji przypomina, że prawo uczniów do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejnego i autobusowego, poświadcza legitymacja szkolna. MEN apeluje o zachowanie szczególnej staranności przy wydawaniu nowych legitymacji szkolnych oraz przy przedłużaniu terminu ważności wydanych już dokumentów

Nienormowany czas pracy dyrektora szkoły

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mają nienormowany czas pracy co oznacza, że nie muszą spędzać średnio 8 godzin dziennie w szkole. Jednak zgodnie z Kartą Nauczyciela - tak jak każdy nauczyciel – dyrektor szkoły powinien wypracować 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Nie mogą mieć jednak miejsca sytuacje, w których dyrektora nie można w godzinach pracy szkoły zastać na jej terenie, albo że odpracowuje on swoją nieobecność wieczorami, czy też w weekendy.