Za 29 i 30 czerwca wypłaca się pensję urlopową

W czerwcu należy obliczyć i wypłacić wynagrodzenie za pracę oraz jednocześnie wynagrodzenie urlopowe – 29 i 30 czerwca rozpoczyna się bowiem już urlop wypoczynkowy nauczycieli. Do tego należy także rozliczyć godziny ponadwymiarowe – raz za dni przepracowane, dwa za dni urlopu wypoczynkowego. Obliczeń tych nie ułatwiają przepisy, które nie wskazują, jak liczyć pensję za ostatnie dni czerwca.

Wypowiedzenie stosunku pracy można do 31 sierpnia cofnąć i zamienić na ograniczenie etatu

Zdarza się, że po podjęciu decyzji kadrowych pojawiają się jednak wolne godziny dla nauczyciela, któremu w maju wręczono wypowiedzenie stosunku pracy. W takim przypadku - jeżeli nie doszło jeszcze do rozwiązania stosunku pracy, to za zgodą nauczyciela, pracodawca może cofnąć wypowiedzenie. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wówczas wyrazić zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia.

Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych

W tym roku upływają 24 miesiące od dnia zawarcia umów o pracę na czas określony, po których zakończeniu wydaje się świadectwo pracy na nowych zasadach. Decydująca jest tutaj data zawarcia umowy, która musi przypadać po 21 marca 2011 r. Nie zawsze jednak upływ 24-miesięcznego okresu od zawarcia pierwszej umowy na czas określony oznacza obowiązek wydania świadectwa, są bowiem pewne wyjątki, kiedy świadectwo wydaje się dopiero po zakończeniu stosunku pracy.

W stanie nieczynnym po ograniczeniu etatu należy się pełne wynagrodzenie

Nauczyciel, który w jednym roku szkolnym miał ograniczony wymiar zatrudnienia a w kolejnym, zamiast rozwiązania stosunku pracy i pobrania odprawy pieniężnej, wybrał przejście w stan nieczynny będzie otrzymywał wynagrodzenie liczone z pełnego etatu.

Ustawa przedszkolna już w senacie

Przedszkola za złotówkę, zapewnione miejsce dla każdego przedszkolaka, możliwość zwolnienia rodziców w całości lub w części z opłat za wychowanie przedszkolne oraz przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola tworzące zespół ze szkołą podstawową - m.in. takie zmiany ma przynieść tzw. ustawa przedszkolna uchwalona 13 czerwca 2013 r. przez sejm.

Świadczenie urlopowe także na urlopie wychowawczym

Nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym, nawet cały rok, otrzyma świadczenie urlopowe w pełnej wysokości, czyli w kwocie 1.093, 93 zł. To jednak nie wszystkie sytuacje, w których mimo nieświadczenia pracy nauczyciel otrzyma pełne lub proporcjonalne świadczenie urlopowe.

Rekrutacja uczniów - 6 zasad, które warto znać

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych to zadanie w wielu szkołach obciążone niezwykle dużym stresem - od ilości przyjętych uczniów zależy bowiem ostateczna liczba etatów w kolejnym roku szkolnym. Przedstawiamy 6 zasad sprawnej i poprawnej rekrutacji uczniów, dotyczących m.in. ochrony danych osobowych, archiwizacji podań o przyjęcie do szkoły oraz realizacji obowiązku szkolnego.