Wprowadzenie nowych zapisów wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Zarówno zmiana struktury organizacyjnej szkoły jak i zmiana warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego wymaga dokonania zmian w statucie szkoły i podjęcia stosownej uchwały wprowadzającej zmiany.

Usprawiedliwienia i zwolnienia od rodziców bez limitu

Przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół nie dają dyrektorowi szkoły prawnej delegacji do ustalenia limitu usprawiedliwień i zwolnień wypisywanych przez rodziców.

Urlop uzupełniający dyrektora szkoły

Przepisy prawa nie zawierają odrębnych regulacji w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, który jest nauczycielem co oznacza, że dyrektor szkoły korzysta z urlopu wypoczynkowego i uzupełniającego na zasadach ustalonych dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Udział w komisji ds. awansu zawodowego w dniu korzystania z opieki nad dzieckiem

Nie ma podstaw prawnych do kontrolowania sposobu wykorzystywania przez pracownika dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Wobec braku mechanizmów kontroli nie ma zatem podstaw, aby zabronić nauczycielowi brania w tym czasie udziału w komisji ds. awansu zawodowego.

Studniówka bez alkoholu

Niebawem rozpocznie się w szkołach sezon studniówek, dlatego warto przypomnieć o bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu na tego typu imprezach. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wykluczone jest także wzniesienie symbolicznego toastu szampanem.

Regulamin organizacyjny nie jest w szkole obowiązkowy

Przepisy prawa regulujące pracę szkoły publicznej nie nakładają na dyrektora obowiązku opracowania regulaminu organizacyjnego. Zatem jego brak nie może być uznany za uchybienie lub nieprawidłowość przez podmiot uprawniony do prowadzenia w szkole kontroli.

Prawo oświatowe 2014 r. – najważniejsze zmiany

Przedłużenie okresu funkcjonowania starego „SIO”, obniżenie ulg za przejazdy dla nauczycieli, objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym szerszej grupy osób fizycznych prowadzących szkoły to tylko część zmian w prawie, które przynosi Nowy Rok.