Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia z listy uczniów

Nieklasyfikowanie ucznia z zajęć edukacyjnych nie może być powodem skreślenia z listy uczniów, ponieważ oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocena klasyfikacyjna zachowania nie powinny mieć na siebie wpływu. Opuszczanie zajęć i nieusprawiedliwianie nieobecności, jako niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, powinien uwzględnić wychowawca klasy ustalając śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kwadrans dla dyrektora
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Kwadrans dla dyrektora

ZOBACZ OFERTĘ