Zmiana stanowiska pracy nauczyciela mianowanego tylko za jego zgodą

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może nastąpić tylko za jego zgodą. Co więcej, do zmiany może dojść wyłącznie wówczas, gdy nauczyciel posiada wymagane przepisami kwalifikacje do nowego stanowiska pracy.

ZFŚS – poświadczenie nieprawdy grozi utratą pracy

Za poświadczenie nieprawdy w informacji o dochodach w celu uzyskania wyższego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownik może stracić pracę.

Wspólna wycieczka szkolna dla kilku szkół

Wspólne wynajęcie autokaru z inną szkołą to dobre rozwiązanie, gdy na wycieczkę zgłosi się niewielka liczba uczniów. Mimo wspólnej trasy wyjazdu i środka transportu, każda ze szkół musi jednak przygotować swoją wycieczkę zgodnie z przepisami i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników.

W roku szkolnym 2014/2015 – pensje nauczycieli bez zmian

Od września 2014 roku nauczyciele otrzymają takie same pensje, jak w tym roku. Kwota bazowa kształtująca nauczycielskie zarobki nie uległa bowiem zmianie w porównaniu z 2013 rokiem, a wraz z nią zamrożone zostały stawki wynagrodzeń nauczycieli.

W księdze uczniów, ewidencji i wychowanków – miejsce zamieszkania a nie zameldowania

Do księgi ewidencji, księgi uczniów i wychowanków wpisuje się dzieci zamieszkałe, a nie zameldowane w odwodzie szkoły. Zapisując dziecko nie sprawdza się jego miejsca zameldowania, a jedynie pobiera od opiekunów informację o miejscu zamieszkania dziecka.

Sposób zaznaczania obecności w dzienniku – zgodnie ze statutem szkoły lub zarządzeniem dyrektora

W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność ucznia, ale przepisy o dokumentacji szkolnej nie wskazują, jak należy to robić. Dyrektor szkoły powinien zatem ustalić sposób wypełniania dziennika i zapisać go w statucie.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 – 5 najczęściej popełnianych błędów

Mimo niżu demograficznego, nie wszyscy kandydaci dostaną się do wybranych przedszkoli, szkół i placówek. Decyzja dyrektora o odmowie przyjęcia do placówki może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego. Aby tego uniknąć, warto już na etapie rekrutacji wyeliminować błędy skutkujące uchyleniem rozstrzygnięcia dyrektora przez sąd.

Organizacja zagranicznego wypoczynku bez odpowiedniej kontroli

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na fakt, że przepisy o organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży nie zapewniają wystarczającej kontroli nad wypoczynkiem organizowanym poza granicami kraju. Na wniosek Rzecznika przepisom ma się przyjrzeć Minister Edukacji Narodowej.

Obniżenie wymiaru godzin nauczycielowi mianowanemu wymaga jego zgody

Ograniczenie wymiaru pensum nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, podobnie jak zmiana stanowiska pracy, może nastąpić tylko za jego zgodą. Gdy jednak nauczyciel nie zaakceptuje nowych warunków zatrudnienia i zaistniałych w szkole zmian organizacyjnych, czeka go wypowiedzenie stosunku pracy.