Zamiast 80 dni kalendarzowych - 47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli

W ostatnim wydaniu Kwadransu, pisaliśmy o planach zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli aż o połowę. Z obecnych, blisko 80 dni urlopu do jakiego mają prawo nauczyciele placówek feryjnych, miałoby zostać około 40 dni. Plany te, w połączeniu zapowiedziami odebrania nauczycielom niektórych uprawnień, jak np. dodatków socjalnych, czy zmianę w zasadach udzielania urlopu zdrowotnego, wywołują coraz większe zaniepokojenie środowisk nauczycielskich. Jednak wydają się one być nieuniknione, a zasady dotyczące pracy nauczycieli muszą zbliżać się do tych, jakie stosuje się do pozostałych pracowników.

Wydatki na cele reprezentacyjne ponoszone z paragrafu na zakup materiałów i wyposażenia

Pytanie: Czy w budżecie szkoły można wygospodarować pieniądze na tzw. cele reprezentacyjne, np. zakup kawy, herbaty itp. w razie wizyty gości z współpracujących placówek i instytucji? Z jakiego paragrafu mogłyby to być środki?

W 2013 r. niższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Resort finansów planuje „zamrozić” kwotę odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i to na poziomie z 2011 r. Zmiana ta przełoży się na wysokość świadczeń finansowanych z ZFŚS, a jest ona wynikiem zmian w Karcie Nauczyciela, nad jakimi pracuje MEN.

Uchwały rady rodziców bez podpisu dyrektora i kierownika gospodarczego

Pytanie: Czy dyrektor i kierownik gospodarczy, uczestniczący w zebraniach rady rodziców, muszą podpisywać się pod uchwałami rady rodziców i protokołami z zebrań?

Są gotowi, żeby edukować - już teraz!

Niemal 40% Polaków twierdzi, że w ich szkołach nigdy nie odbywały się zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. 90% z nich chciałoby, żeby takie lekcje były prowadzone. W konferencji Jestem gotowy, żeby edukować - już teraz wzięło udział niemal 300 nauczycieli i edukatorów seksualnych z całej Polski. Przekazywanie informacji o seksualności jest szczególnie istotne, ze względu na obniżający się wiek inicjacji seksualnej - 27% chłopców i prawie 17% dziewcząt do 15 roku życia odbyło już pierwszy kontakt seksualny.

Obowiązkowe dyżury nauczycieli przed i po lekcjach

Pytanie: Nauczyciel zaczyna i kończy zajęcia wcześniej, aby uczniowie zdążyli zostawić i odebrać ubranie z szatni. W wyniku tego, jego lekcje nie trwają 45 minut ale krócej. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Nowe, uproszczone zasady rozliczania gmin z wydatków na nauczycielskie pensje

Obecnie gminy rozliczają się z wydatków na nauczycielskie pensje według poszczególnych stopni awansu zawodowego. Tymczasem planuje się, aby rozliczenia te dotyczyły całości środków na wynagrodzenia nauczycieli, jakimi dysponują gminy. Ta zmiana w połączeniu ze zmianą rozliczania samorządów z gwarantowanych średnich pensji pedagogów ma usprawnić rozliczenia gmin i rozwiązać problem dodatków uzupełniających.