Wicedyrektor szkoły może prowadzić działalność gospodarczą

Wicedyrektor szkoły, w przeciwieństwie do dyrektora, może prowadzić własną działalność gospodarczą w czasie pełnienia funkcji kierowniczej w szkole. Dyrektor musi zaś zrezygnować z takiej aktywności.

Udział w zebraniu związkowym podczas choroby nie zawsze możliwy

Udział w zebraniach związkowych w czasie zwolnienia lekarskiego może być potraktowany jako wykorzystanie chorobowego niezgodnie z jego celem, chyba że lekarz wystawi zaświadczenie wskazujące, że stan zdrowia pracownika nie sprzeciwia się udziałowi w takim zebraniu.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2014 roku

Do końca sierpnia każdy nauczyciel zatrudniony w szkole powinien otrzymać świadczenie urlopowe. Jego wysokość uzależniona jest od wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Maksymalna wysokość to 1.093,93 zł.

Średnia z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w pensji urlopowej

Przepisy nie określają, czy tzw. średnią urlopową należy przeliczać dwukrotnie – raz na potrzeby wypłacenia wynagrodzenia urlopowego za czerwiec i drugi raz, przy obliczaniu pensji za lipiec i sierpień. Gdy jednak nauczyciel w czerwcu zrealizuje dużą liczbę godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw jego pensja za lipiec i sierpień będzie zaniżona. W związku z tym naszym zdaniem należy dokonać przeliczenia podstawy urlopowej dwukrotnie.

Skorzystanie tylko z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego pozbawia prawa do urlopu rodzicielskiego

Dodatkowy urlop macierzyński nie musi być wykorzystany w całości, ale musi on obejmować tydzień lub jego wielokrotność. Rezygnacja z części tego urlopu pozbawia jednak pracownicę prawa do urlopu rodzicielskiego.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego po 31 maja tylko za zgodą dyrektora

Nauczyciele, którzy z dniem 1 września chcą zrezygnować z urlopu wychowawczego, w tej chwili mogą to zrobić tylko za zgodą dyrektora. Minął już bowiem termin na powiadomienie pracodawcy o zamiarze rezygnacji z urlopu i powrotu do pracy z początkiem roku szkolnego.

Pensja minimalna w 2015 r. wyższa o 70 zł

Rząd przyjął propozycję resortu pracy w kwestii wzrostu płacy minimalnej. Od stycznia 2015 r. ma ona wynieść 1.750 zł tj. o 70 zł więcej niż obecnie.

Organizację nowego roku szkolnego opracowuje dyrektor, który pełni funkcję do 31 sierpnia

Organizację pracy szkoły na nowy rok szkolny, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, ma obowiązek przygotować dyrektor, którego kadencja kończy się 31 sierpnia.

Odwołanie zastępcy z powodu niespełniania oczekiwań dyrektora

Odwołanie wicedyrektora z powodu niespełniania oczekiwań dyrektora, braku współpracy i porozumienia jest trudne do przeprowadzenia. Wymaga bowiem zasięgnięcia opinii kilku organów oraz uzasadnienia, które w razie sporu zbada sąd.