2019

Komu przysługuje prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach

O tym, kto ma prawo do dodatku decyduje rozporządzenie. Organ prowadzący określa jedynie jego wysokość i warunki wypłacania. Poznaj szczegóły.

2016

Wynagrodzenie za zajęcia z projektu unijnego w podstawie wymiaru „trzynastki”

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego podlega wliczeniu do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jest ono wynagrodzeniem ze stosunku pracy i powinno być traktowane tak, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

2017

Przygotuj kuchnię szkolną na wizytę Sanepidu

Sprawdź, co skontrolować w kuchni i stołówce szkolnej zanim sprawdzi to Sanepid. Za ich właściwe funkcjonowanie odpowiadasz Ty i intendent.