Zasady bezpieczeństwa podczas kształcenia zdalnego określa dyrektor szkoły

Sprawdź, jakie wymogi związane z bezpieczeństwem danych osobowych uczniów należy spełnić, organizując zdalne nauczanie w okresie zawieszenia.

Udokumentowanie kwarantanny pracownika – czy wymagane

Sprawdź, czy pracownica, która odbywała kwarantannę domową w związku z powrotem swojego męża z zagranicy, musi przedstawić dyrektorowi szkoły dokumentację w tym zakresie.

Przesłanie arkusza organizacji e-mailem – jakie wymagania

Arkusz organizacyjny przesłany drogą elektroniczną, powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym. Z uwagi na charakter tego dokumentu i dane osobowe w nim zawarte szyfrowanie niewątpliwie zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłki. 

Plany rozwoju zawodowego – czy konieczne są zmiany

Sprawdź, czy nauczyciele, którzy są w trakcie realizacji stażu, zobowiązani są do modyfikacji planów rozwoju zawodowego, w związku ze zmianą sposobu prowadzenia zajęć.

Kolejne przepisy i nowe terminy dotyczące funkcjonowanie szkół

Okres zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty został wydłużony przynajmniej do 26 kwietnia. W tym czasie szkoły nadal będą prowadziły kształcenie na odległość. Do końca roku szkolnego 2020/2021 nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektora szkoły. Będą również nowe terminy rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych.

Karta czasu pracy pracownika, który pozostaje w gotowości do niej

Prowadząc ewidencję czasu pracy w przypadku osób, które nie świadczą pracy, ale pozostają w gotowości do jej wykonywania, pracodawca może określić nieobecność pracowników jako usprawiedliwioną płatną, ze wskazaniem rodzaju nieobecności. Poznaj szczegóły.

Bezpieczne korzystanie z internetu przez uczniów w domu

W najbliższym czasie, nie wiadomo jak długo, dzieci w wieku szkolnym zmuszone będą spędzać bardzo dużo czasu przy komputerach korzystając z dziennika elektronicznego, platform edukacyjnych, komunikatorów i wielu innych narzędzi wybranych do pracy przez nauczycieli. Sprawdź, jak dyrektorzy, nauczyciele i rodzice uczniów powinni zadbać o bezpieczeństwo korzystania z internetu.