WYDANIE ONLINE

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru o którym mowa wyżej. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć.

czytaj więcej »

MEN opublikował wysokość opłaty za uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej – w 2020 r.

czytaj więcej »

  Kwestii przyprowadzania dzieci przez pracownika do pracy nie regulują przepisy. Decyzja należy do pracodawcy.

czytaj więcej »

Do trzynastki wliczamy tylko określone składniki wynagrodzenia. Sprawdź, czy należy do nich ekwiwalent za urlop.

czytaj więcej »

Regulamin ZFŚS może przewidywać, że świadczenia pieniężne przyznawane z ZFŚS są wypłacane tylko przelewem na rachunek bankowy osoby uprawnionej.

czytaj więcej »

Nauczyciel z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniany w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego zgodnie z zaleceniami z orzeczenia o kształceniu specjalnym to tzw. nauczyciel wspomagający. Co powinieneś wiedzieć o jego zatrudnianiu?

czytaj więcej »

wiper-pixel