WYDANIE ONLINE

Nie tylko organ prowadzący ale i dyrektor ma za zadanie zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami. Poszczególne kompetencje dyrektora i organu prowadzącego nie są jednak tożsame. Sprawdź, szczegóły.

czytaj więcej »

W projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela zaproponowano zmianę terminu na powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o przewinieniu dyscyplinarnym nauczycieli naruszającego prawa i dobro dziecka. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

W szkole w zależności od jej typu, rodzaju prowadzonych przez nią zajęć oraz okoliczności, powinna znajdować się poniższa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w związku z ponownym zatrudnieniem tego samego pracownika, którego poprzednie akta osobowe nie mogą być kontynuowane, można skopiować część dokumentów, które pracownik miałby ponownie złożyć i wpiąć je do nowych akt.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w związku z ponownym zatrudnieniem tego samego pracownika, którego poprzednie akta osobowe nie mogą być kontynuowane, można skopiować część dokumentów, które pracownik miałby ponownie złożyć i wpiąć je do nowych akt.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w temacie lekcji trzeba umieścić wpis dotyczący podstawy programowej.

czytaj więcej »

Nastąpiła zmiana w regulaminie rady pedagogicznej i podjęto uchwałę wprowadzającą te zmiany. Czy jest potrzebna druga uchwała w sprawie tekstu ujednoliconego?

czytaj więcej »

wiper-pixel