WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zadania z zakresu kadr i płac ma dyrektor szkoły w marcu.

czytaj więcej »

W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa pojawiają się pytania czy i kiedy należy zamknąć szkołę. Poznaj stanowisko MEN i GIS oraz obowiązujące przepisy w tej sprawie.

czytaj więcej »

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii jaka powinna być minimalna liczba opiekunów podczas wyjść poza szkołę. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Sprawdź, gdzie umieścić dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, w przypadku ponownego przyjęcia do pracy.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy do stażu pracy pracownika obsługi można zaliczyć okres zatrudnienia, który został zakończony rozwiązaniem umowy z winy pracownika zwolnionego dyscyplinarnie.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy podczas rekrutacji do klasy pierwszej na rok 2020/2021 szkoła nieposiadająca obwodu powinna prosić rodziców o dostarczenie zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

czytaj więcej »

Rodzic niepełnoletniego słuchacza niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych złożył pisemną rezygnację z nauki w trakcie roku szkolnego. Czy w związku z tym dyrektor tej szkoły musi zawiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, o rezygnacji z nauki?

czytaj więcej »

wiper-pixel