WYDANIE ONLINE

Uczniowie i wychowankowie pozostali w domach, ale nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Każdego dnia pojawiają się nowe pytania. Na bieżąco będziemy na nie odpowiadać na łamach serwisu.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono specustawą, czyli nową ustawą kryzysową w sprawie koronawirusa. Co oznaczają dla dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy szkoła może zażądać od rodziców ucznia pokrycia kosztów zniszczenia mienia szkolnego, dokonanego przez ich dziecko. Od czego zależy zakres odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy organ prowadzący może żądać od dyrektora szkoły informacji dotyczącej liczby obserwacji zajęć, które przeprowadził oraz zaleceń dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Przepisy nie przewidują obowiązku zapoznania rodziców z projektem oceny pracy nauczyciela, projekt taki jest udostępniany wyłącznie ocenianemu nauczycielowi.

czytaj więcej »

Co najmniej raz w roku należy przejrzeć dane osobowe zawarte w dokumentacji funduszu socjalnego i usunąć te, których przechowywanie jest już zbędne. Szkoły publiczne powinny pamiętać także o prawidłowej archiwizacji zgromadzonych dokumentów.

czytaj więcej »

Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny i przejść na świadczenie kompensacyjne po wygaśnięciu stosunku pracy z upływem okresu stanu nieczynnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel