WYDANIE ONLINE

W nowych warunkach pełnienie nadzoru pedagogicznego będzie wymagało innych działań niż dotychczas. Trzeba je przemyśleć i zaplanować ponieważ okres zamknięcia szkół może być dłuższy niż do 10 kwietnia 2020 r.

czytaj więcej »

Gminy będą mogły ubiegać o środki na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2020 r.

czytaj więcej »

Najnowsza nowelizacja przepisów dotyczących organizacji pracy szkół w okresie epidemii przewiduje unieważnienie konkursów na dyrektorów, które zostały ogłoszone i niezakończone do 26 marca 2020 r. Osoby, które zostały wyłonione w drodze konkursu przed tym dniem, obejmą stanowisko zgodnie z przepisami dotychczasowymi. W okresie epidemii nie będą ogłaszane i przeprowadzane nowe konkursy.

czytaj więcej »

Rodzice maja prawo wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka 7-letniego. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły, jednak wymogiem jest przedłożenie w szkole opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczna.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób ewidencjonować pracę zdalną w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy i na jakich zasadach w okresie zamknięcia szkół, dyrektor może zmniejszyć tygodniową liczbę godzin zajęć w danej klasie.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w związku z nauczaniem zdalnym dyrektor może wydać nauczycielowi dziennik lekcyjny do domu.

czytaj więcej »

Aktualnie, w wyniku nowelizacji rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. możliwe jest już zorganizowanie posiedzenia rady pedagogicznej w formie zdalnej np. w formie wideokonferencji. Nie ma konieczności uprzedniego modyfikowania regulaminu rady.

czytaj więcej »

wiper-pixel