WYDANIE ONLINE

Jednym z podstawowych pytań kadrowych w okresie zawieszenia zajęć jest to czy nauczyciele zachowają za ten czas prawo do wynagrodzenia za przydzielone w planie godziny ponadwymiarowe. Poznaj odpowiedź.

czytaj więcej »

Aktualna sytuacja w jakiej znalazły się polskie placówki oświatowe, generuje konieczność kolejnych zmian w prawie. Najnowsze przepisy regulują możliwość przeprowadzania zdalnych zebrań rad pedagogicznych. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany obowiązują od 25 marca.

czytaj więcej »

Czy wiesz jak aktualnie przepisy regulują zasady dokonywania badań okresowych, wstępnych i kontrolnych dla pracowników. Przeczytaj jak realizować obowiązki związane z badaniami profilaktycznymi w okresie stanu epidemii.

czytaj więcej »

W jednej ze szkół podstawowych 26 marca 2020 r.  o godz. 10.00 przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na dyrektora szkoły. Sprawdź, czy powinien on zostać unieważniony.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zgodnie z przepisami należy oceniać zdalne nauczanie oraz czy nauczyciele mogą wystawiać uczniom oceny w ramach kształcenia na odległość.

czytaj więcej »

Sprawdź, co dalej z terminami sprawdzianów i egzaminów klasyfikacyjnych w szkole. Czy należy tu nadal stosować rozwiązania przyjęte w statucie szkoły?

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób sprawdzać, czy nauczyciele w czasie pracy zdalnej wykonują swoje obowiązki, a w konsekwencji rozliczać ich czas pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel