WYDANIE ONLINE

W najbliższym czasie, nie wiadomo jak długo, dzieci w wieku szkolnym zmuszone będą spędzać bardzo dużo czasu przy komputerach korzystając z dziennika elektronicznego, platform edukacyjnych, komunikatorów i wielu innych narzędzi wybranych do pracy przez nauczycieli. Sprawdź, jak dyrektorzy, nauczyciele i rodzice uczniów powinni zadbać o bezpieczeństwo korzystania z internetu.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany są planowane w ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak porozumiewać się z nauczycielami i rodzicami uczniów podczas kształcenia na odległość.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w okresie zawieszenia zajęć kontynuowane są staże na wyższy stopień awansu? Co z obowiązkami opiekuna stażu?

czytaj więcej »

wiper-pixel