WYDANIE ONLINE

Przerzucenie na pracownika obowiązku zorganizowania sobie bezpiecznej pracy oznaczałoby naruszenie przyjętej zasady, zgodnie z którą to pracodawca, a nie pracownik ponosi ryzyko prowadzonej działalności - w tym ryzyko związane z właściwym zorganizowaniem procesu pracy. Przypominamy najważniejsze zasady ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej.

czytaj więcej »

Dyrektor może zmienić ustalone wcześniej dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdźmy, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Czy uczniowi z zespołem Aspergera można przydzielić mniej niż 20 godzin wspomagania i czy w tym przypadku jest zgoda rodziców? Podsumowujemy zasady udzielania tego wsparcia.

czytaj więcej »

wiper-pixel