WYDANIE ONLINE

Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo jej ukończenia. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły stanowiące w poprzednich latach szkolnych element uroczystości pożegnania maturzystów – w tym roku również okazało się niemożliwe w zwyczajowej formie. Jak więc należy postąpić? Co z robić w przypadkach gdy uczniowie nie odebrali jeszcze świadectw?

czytaj więcej »

Przyznanie nagrody kuratora oświaty będzie możliwe bez wniosku dyrektora szkoły czy organu prowadzącego. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nagród dla nauczycieli ma obowiązywać od 19 maja 2020 r.

czytaj więcej »

Wydłużenie okresu nauki jest dokonywane na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po uzyskaniu opinii zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem i zgody rodziców. Sprawdź, jak wydłużyć okres nauki dla ucznia klasy III szkoły podstawowej?

czytaj więcej »

Sprawdźmy, czy w czasie zawieszenia szkół możliwe jest poprawianie ocen w szkole np. w formie sprawdzaniu.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie ma możliwości odmowy prowadzenia zajęć on-line. Jest to równoznaczne z odmową wykonywania obowiązków służbowych i grozi nałożeniem kary dyscyplinarnej.

czytaj więcej »

Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu uzupełniającego, który dotarł do pracodawcy i został przez niego zaakceptowany, może nastąpić tylko za jego zgodą.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy na pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym należy naliczać odpis na ZFŚS czy ma on prawo do świadczeń z funduszu socjalnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel