WYDANIE ONLINE

W dobie nauczania zdalnego nierówności w zakresie szans edukacyjnych dotyczą zaangażowania w proces uczenia się, a niekiedy w ogóle dostępu do edukacji za pośrednictwem kształcenia na odległość. Sprawdź, jak zapobiegać pogłębianiu się tych nierówności.

czytaj więcej »

Poznaj najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

czytaj więcej »

Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym, doświadczanie stresu i trudnych emocji, izolacja społeczna, mogą nasilać objawy depresyjne oraz pogłębiać niepokój i lęk towarzyszący tym zaburzeniom. Sprawdź, dlaczego też ważne jest, by w czasie zdalnego nauczania i ograniczenia bezpośrednich kontaktów z uczniami, nauczycieli byli szczególnie wrażliwi na symptomy funkcjonowania uczniów w nowej rzeczywistości.

czytaj więcej »

Badania sanitarno – epidemiologiczne są bezterminowe i nie ma konieczności ich cyklicznego powtarzania, chyba że lekarz wpisze w książeczkę zdrowia datę kolejnego badania.

czytaj więcej »

Do arkuszy ocen wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji rocznej. Dlatego wypełnia się je na koniec roku szkolnego.

czytaj więcej »

Od 18 maja 2020 r. możliwe jest udostępnienie hal sportowych i sal sportowych w szkole. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel