WYDANIE ONLINE

Sprawdź, w jaki sposób zorganizować i przeprowadzić egzaminy maturalne zgodnie z obowiązujący podczas matur 2020 wytycznymi.

czytaj więcej »

Nowe przepisy przewidują nową formę wsparcia dla uczniów, tj. konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Rozwiązania te mają być stosowane co najmniej do 7 czerwca.

czytaj więcej »

MEN zadecydował też o częściowym „odmrożeniu” zajęć praktycznych. Poznaj szczegółowe wytyczne.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy organ prowadzący szkołę może mieć wgląd w dokumentację nauczania i na tej podstawie ingerować w sprawy kadrowe szkoły. Jakie są uprawnienia organu prowadzącego w tym zakresie?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak poradzić sobie z powszechnym problemem w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty, czyli brakiem aktywności uczniów podczas zajęć zdalnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel