WYDANIE ONLINE

W okresie trwającego stanu epidemii modyfikacjom uległo wiele regulacji prawnych, w tym także dotyczących doręczeń pism za pośrednictwem operatora pocztowego. Sprawdź, jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie w czasie epidemii?

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie rozwiązania przewidziano w projekcie nowelizacji ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

czytaj więcej »

Wydaje się, że okres epidemii nie jest dobrym czasem na remonty i inwestycje. Jednak zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie bhp przegląd bhp szkoły i terenu wokół niej, należy przeprowadzić co najmniej raz w roku.

czytaj więcej »

Pracownicy obsługi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają wyznaczone dyżury po 4 godziny dziennie. Jakie wynagrodzenie należy im wypłacać? 

czytaj więcej »

Z powodu braku możliwości przydzielenia pełnego etatu od 1 września, dyrektor musi wręczyć nauczycielowi dyplomowanemu ograniczenie do połowy etatu. Czy nauczyciel ten może po raz pierwszy skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 września?

czytaj więcej »

Aktualne zasady klasyfikacji rocznej wymuszają rozpoczęcie procedury klasyfikowania i promowania ze sporym wyprzedzeniem ze względu na czas potrzebny do wystawienia ocen przewidywanych, a następnie umożliwienia ich podwyższania. Wszystkie terminy z tym związane powinny być zapisane w statucie każdej szkoły.

czytaj więcej »

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

czytaj więcej »

wiper-pixel