WYDANIE ONLINE

Po zakończeniu klasyfikacji dyrektor szkoły zobowiązany jest wyznaczyć terminy egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy te przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli w bieżącym roku do dnia 25 czerwca. Należy pamiętać, że termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie warunki powinien spełnić dyrektor, który chce przeprowadzić radę klasyfikacyjną zdalnie za pośrednictwem aplikacji.

czytaj więcej »

To przede wszystkim dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w szkole, w tym w zakresie podejmowania działań prewencyjnych, zapobiegających zakażeniu koronawirusem. Do takich działań należy również wymaganie od pracowników przeprowadzenia stosownych testów. Dlatego pracownik nie może odmówić poddania się takim testom.

czytaj więcej »

Poznaj swoje zadania czerwcowe zadania dotyczące prowadzenia dokumentacji.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zadania z zakresu kadr i płac powinieneś zrealizować do końca czerwca.

czytaj więcej »

Sposób dokumentowania realizacji konsultacji w czasie zawieszenia funkcjonowania szkoły powinien ustalić dyrektor. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

wiper-pixel