WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie informacje i jaką dokumentację należy pozyskać od pracowników przed ich zatrudnieniem.

czytaj więcej »

31 lipca ogłoszono wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Sprawdź, jakie obowiązki i terminy obowiązują dyrektorów w tym zakresie.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy jednostka samorządu terytorialnego może skierować ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do klasy integracyjnej mieszczącej się w innej szkoły podstawowej działającej na jej terenie.

czytaj więcej »

Do szkoły wpłynęło żądanie o udzielenie informacji publicznej w postaci protokołów rady pedagogicznej z określonych miesięcy. Czy należy udostępnić protokoły w oryginalnym brzmieniu czy też dokonać ich anonimizacji?

czytaj więcej »

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 został ułożony z jedną klasą II z liczbą uczniów 24. Obecnie doszło dwóch uczniów i w aneksie został zaplanowany podział na dwie klasy. Czy organ prowadzący może nie wyrazić na to zgody?

czytaj więcej »

Jednym z obowiązków pracodawcy, który zatrudnia nowych pracowników jest założenie akt osobowych. Zasady prowadzenia akt pracowników określa rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Upewnij się, jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę i akt mianowania zawierany z nauczycielem i pracownikiem.

czytaj więcej »

wiper-pixel