WYDANIE ONLINE

Dyrektorzy szkół często stają przed koniecznością podjęcia decyzji wymagającej znajomości prawa dotyczącego możliwości i zasad udostępniania informacji, szczególnie osobom, które nie są pracownikami szkoły. Każda prośba i wniosek o udostępnienie informacji dotyczących szkoły, dokumentów wewnętrznych, uczniów i pracowników wymaga szybkiej reakcji, a w niektórych sytuacjach niezwłocznej odpowiedzi. Rodzi to wiele pytań i wątpliwości, m.in.: jakie informacje podlegają upublicznieniu; komu należy udostępnić informacje; kto jest zobowiązany do ich udzielania; jakie są ograniczenia dostępu do informacji? Rzetelna wiedza pozwoli rozwiać te wątpliwości!

czytaj więcej »

Wraz z likwidacjami szkół, jakie miały miejsce w ostatnich latach pracę straciły tysiące nauczycieli. Minister Edukacji zapowiada jednak, że będą dla nich nowe miejsca pracy, m.in. przy projektach unijnych, czy nowych przedszkolach i żłobkach, których z roku na rok ma przybywać. Dodatkowo mimo, że opinie samorządów są takie, że nauczyciele nie chcą się dokształcać – rząd przeznaczy 165 milionów na system doskonalenia zawodowe. Poniżej - szczegóły zapowiedzi, jakie padły podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Minister Edukacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednym z priorytetów nadzoru KO na ten roku jest "Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego w szkole". Jakich dokumentów mogą wymagać wizytatorzy? Jakie zapisy powinny być zawarte w statucie szkoły? W naszej szkole (niepubliczna) istnieje tylko tzw. "zerówka" - jakie dokumenty powinniśmy mieć, by nie zaskoczyła nas wizytator.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rada rodziców może zawrzeć umowę z firmą na prowadzenie usług ochroniarskich, dzierżawy kserokopiarki oraz umowę zlecenia lub o dzieło z osobą prywatną prowadzącą warsztaty teatralne dla uczniów?

czytaj więcej »

Od 2015 r. maturzyści będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zmiana ta ma ułatwić maturzystom dostanie się na studia.

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakiej podstawie, w jakiej wysokości i kto wypłacana wynagrodzenie ekspertom zatrudnionym przy pracach w komisji na stopień nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy należy założyć metrykę akt sprawy w postępowaniu o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego? Czy należy zrobić to już we wrześniu, gdy nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Co należy do zakresu obowiązków pedagoga, a co do psychologa szkolnego? Czy rozporządzenie rozróżnia te dwa stanowiska?

czytaj więcej »

Głównym założeniem planowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, poprzez zwiększenie dostępności do przedszkoli, obniżenie opłat za pobyt dzieci w tych placówkach, a także w większym stopniu niż w poprzednich latach - dofinansowanie placówek przedszkolnych. Zapowiedzi te potwierdził Premier podczas piątkowego wystąpienia, a także Minister Edukacji, podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 15 października.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole przeprowadzane są co roku przeglądy, a co 5 lat przeglądy okresowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Czy w piątym roku wystarczy zrobić przegląd okresowy czy jednocześnie roczny i okresowy? Czy jeśli pokrywają się terminy tych przeglądów, to przegląd okresowy zastępuje roczny bo jest szerszy  zasięgiem i obejmuje też zagadnienia ujęte w przeglądzie rocznym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak mogę się dowiedzieć, czy uczniowie i rodzice pozytywnie postrzegają realizację poszczególnych zadań realizowanych przez szkołę? Jakie czynniki kształtują wizerunek szkoły i wpływają na wysoką ocenę jej pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel ma zadłużenie komornicze niealimentacyjne. Z wypłaconego z góry wynagrodzenia za październik potrąciłam kwotę wolną od potrąceń. Na koniec miesiąca nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Czy z tego wynagrodzenia także mam dokonać potrącenia, a jeśli tak to w jakiej części?

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedziami, które padły podczas piątkowego wystąpienia Premiera, a potem zostały potwierdzone na poniedziałkowej konferencji prasowej Ministra Pracy urlop macierzyński będzie wydłużony o pół roku i wyniesie 1 rok. Nie będzie jednak pełnopłatny.

czytaj więcej »

wiper-pixel