WYDANIE ONLINE

Każdego dnia w szkołach i placówkach oświatowych przetwarza się dziesiątki danych osobowych. Jednak mało kto zdaje sobie przy tym sprawę, jak ważna jest ich ochrona i właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. O najczęściej występujących sytuacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych piszemy dalej. Wskazówki te z pewnością będą pomocne dla każdego administratora danych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy naliczyć podatek od: zorganizowanej imprezy okolicznościowej z okazji DEN, bonów, paczek, przelewu na konto z tytułu świąt i zapomogi z ZFŚŚ?

czytaj więcej »

Od nowego roku nauczyciele nie będą tracić pracy tylko dlatego, że osiągnęli wiek emerytalny. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela przewiduje usunięcie przepisu obligującego zwolnienie z pracy nauczyciela, który osiągnie określony wiek. Temat ten sygnalizowaliśmy już w poprzednich wydaniach Kwadransu.

czytaj więcej »

Muzeum Pałac w Wilanowie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału ogólnopolskim konkursie „Duch króla”. W związku z 330. rocznicą bitwy pod Wiedniem muzeum chce zwrócić uwagę na postać króla Jana III Sobieskiego i ożywić jego postać, odkrywając historyczne i legendarne ślady obecności tego władcy w naszym kraju. Organizatorzy zachęcają do szukania i odkrywania w swoich miejscowościach zabytków, historii, postaci, opowieści, interpretacji i śladów związanych z królem Janem III Sobieskim. Prace można przesyłać do 12 grudnia 2012 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Za stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu (2 promile) nauczyciel został ukarany przez komisję dyscyplinarną karą nagany z ostrzeżeniem. Zaraz po tym ponownie zaczęły się problemy. Nauczyciel nie stawia się do pracy, nie odbiera telefonów i nie informuje o przyczynie swojej nieobecności. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę go zwolnić dyscyplinarnie na podstawie Kodeksu pracy czy mogę korzystać tylko z procedur określonych w Karcie Nauczyciela i znów czekać aż komisja dyscyplinarna wyda orzeczenie?

czytaj więcej »

Zmienione przepisy dotyczące sześciolatków w szkole pozbawiły dyrektorów możliwości uchylenia decyzji o przyjęciu sześciolatka do szkoły, gdy w trakcie roku szkolnego okazało się, że jednak nie jest on gotowy do nauki w szkole. Tym samym, brak jest środków prawnych do zmiany decyzji przez rodziców i przeniesienia sześciolatka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, chociaż jest to w interesie dziecka. Do RPO docierają jednak sygnały o problemach związanych z przeniesieniem dzieci sześcioletnich do przedszkola, dlatego wystąpił on do MEN z prośbą o zajęcia stanowiska w tej sprawie oraz udzielenie informacji o działaniach podjętych w celu rozwiązania tego problemu.

czytaj więcej »

Nie tylko samorządy są zdania, że nauczyciele niechętnie się dokształcają. Także NIK po przeprowadzonych kontrolach wydała raport, z którego wynika, że jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji, mimo iż są zapewnione środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dyrektorzy szkół nie zapewniają nauczycielom wystarczającej pomocy w doskonaleniu zawodowym oraz nie wykorzystują instrumentów nadzoru pedagogicznego i oceny pracy. Organy prowadzące szkoły nie analizują potrzeb dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowują planów w tym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy, prowadząc spotkanie ze wszystkimi pracownikami szkoły (nauczyciele i obsługa) na temat relacji interpersonalnych czy pracy zespołowej muszę sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbowa? Czy muszę zebrać podpisy pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele mogą, a jeśli tak,  to na jakiej podstawie, nagrywać ucznia, który jest wulgarny wobec nich i wobec innych uczniów, wypiera się swojego zachowania, a nikt nie chce poświadczyć (potwierdzić) takiego zachowania?

czytaj więcej »

Od 29 października do 30 listopada 2012 r. dyrektor szkoły podstawowej może zgłosić swoją placówkę do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne.

czytaj więcej »

Minister Szumilas, na konferencji podsumowującej projekt systemowy „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" (25 października) zaprezentowała, po raz kolejny, rządowe rozwiązania dotyczące dotowania edukacji przedszkolnej od 2013 r. Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli samorządów jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednym budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Zarządcą budynku jest dyrektor szkoły podstawowej. Czy szkoła podstawowa może podpisać umowę najmu pomieszczeń gimnazjum w ten sposób, że wynajmujący będzie wpłacał pieniądze za wynajem  na konto gimnazjum? Dyrektor gimnazjum nie może podpisywać żadnych umów najmu ponieważ nie jest zarządcą tych pomieszczeń tylko je użytkuje.

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiej kwoty dyrektor szkoły może zorganizować imprezę integracyjną ze środków ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Dziecko jest nauczane indywidualnie w domu - ma przyznane 6 godzin tygodniowo. Jest zapisane na liście I klasy szkoły podstawowej specjalnej. Uczeń ma odrębny dziennik. Jak liczyć frekwencję klasy na półrocze i koniec roku szkolnego: razem z uczniem nauczanym indywidualnie, czy oddzielnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela należy wliczyć wynagrodzenie, które otrzymał w trakcie przebywania w stanie nieczynnym?

czytaj więcej »

Trzynastkę za 2012 r. dostanie większe grono uprawnionych niż do tej pory. Wszystko przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł iż osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, a także ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mimo nie przepracowania 6 miesięcy w roku, za który obliczana jest trzynastka.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedstawił świadectwa pracy za okresy, w których pracował w wymiarze 4/18 etatu. Jak wliczyć ten okres do stażu pracy nauczyciela ze względu, że było to zatrudnienie poniżej 1/2 etatu - proporcjonalnie do wymiaru etatu czy w całości?

czytaj więcej »

wiper-pixel