WYDANIE ONLINE

Z okazji świąt Bożego Narodzenia w wielu szkołach przyznawane są pracownikom różnego rodzaju świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych –paczki i bony, ale też zapomogi i inne świadczenia. Przyznając takie świadczenia, trzeba jednak pamiętać o tym, by kierować się kryterium socjalnym i nie dzielić świadczeń każdemu po równo. Upewnij się, w jaki sposób przyznawać świadczenia socjalne, aby nie naruszyć zasad określonych w przepisach.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak najlepiej zatrudnić nauczyciela na jeden semestr, gdy trwa on od 1 września 2012 r. do 27 stycznia 2013 r., zaś od 28 stycznia do 10 lutego 2013 r. trwają ferie zimowe? Chodzi o to, by wypłacić nauczycielowi jak najniższy ekwiwalent.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli nauczyciel-emeryt nie może skorzystać z wycieczek organizowanych przez szkołę z ZFŚS, a one pochłaniają niemal wszystkie środki z ZFŚS w szkole, czy może żądać jakiejś rekompensaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Regulamin ZFŚS w szkole przewiduje pomoc rzeczową w formie paczek okolicznościowych. Czy na wniosek pracownika można określić wartość tego świadczenia i wyrazić zgodę na samodzielny zakup artykułów w ramach przydzielonej kwoty?

czytaj więcej »

1 stycznia 2013 r. mają wejść w życie zmienione przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Trzynastkę za 2012 r., mimo nieprzepracowania 6 miesięcy, otrzymają także osoby korzystające m.in. z dni opieki nad dzieckiem do lat 14 i zwolnienia na chore dziecko.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do resortu pracy z wnioskiem o skrócenie okresu przejściowego, w którym żłobki założone przed 4 kwietnia 2011 r. mogą działać bez wpisu do rejestru.

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy można zaliczyć pracę na roli nauczyciela do stażu pracy nauczyciela wymaganego do otrzymania nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Dnia 6 listopada w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura trójstronnych rozmów (MEN, korporacje samorządowe, oświatowe związki zawodowe) na temat Karty Nauczyciela. Tematem spotkania był awans zawodowy nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ze środków ZFŚS można opłacić autokar, którym pracownicy jechali do teatru na spektakl?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na terenie placówki oświatowej, na której często dochodzi wieczorami do dewastacji i zniszczeń można pokusić się o psa-stróża, który będzie pilnował ogrodzonego terenu? Czy jest to zgodne z przepisami? Jak powinno to wyglądać w praktyce?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym gimnazjum zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7:45. Uczniowie z klasy sportowej chcieliby rozpoczynać zajęcia wychowania fizycznego o godzinie 6:55, ponieważ wówczas mają możliwość korzystania z całej sali gimnastycznej. Czy lekcje mogą rozpoczynać się o 6:55? W jakim dokumencie powinna być zapisana informacja na ten temat?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel jest zobowiązany do złożenia dyrektorowi planu wynikowego przedmiotu, którego naucza?

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2012/2013 odbywa się I edycja programu „Na Własne Konto”. Inicjatywa, którą koordynuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, skierowana jest do uczniów szkół oraz wychowanków świetlic środowiskowych w wieku gimnazjalnym, z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zarządzić noszenie przez nauczycieli identyfikatorów ze zdjęciami?

czytaj więcej »

Wyniki monitorowania lekcji religii przez kuratorów oświaty potwierdzają, że religia jest organizowana zgodnie z przepisami prawa, a samorządy i dyrektorzy prawidłowo wywiązują się z obowiązku jej realizowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel