WYDANIE ONLINE

Wyznaczenie wychowawcy klasy i powierzenie mu tej funkcji wydaje się czynnością prostą, formalnością. Schody zaczynają się, dopiero gdy trzeba określić zakres zadań wychowawcy czy też rozliczyć dodatek za wychowawstwo za okresy nieobecności w pracy lub wakacje. Przepisy nie rozwiewają takich wątpliwości, delegując uprawnienia do doprecyzowania kwestii dodatku za wychowawstwo na organy prowadzące. Oznacza to, że w różnych placówkach kwestie wypłacania i rozliczania dodatku za wychowawstwo mogą być odmienne określone, a co za tym idzie – mogą wywoływać niezadowolenie nauczycieli czy też poczucie niesprawiedliwości. O najczęściej występujących problemach z funkcją wychowawcy klasy piszemy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole filialnej obowiązuje koncepcja pracy szkoły i plan nadzoru pedagogicznego taki sam jak w szkole macierzystej? 

czytaj więcej »

Dnia 1 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o SIO, które w konsekwencji zmieniły ustawę o systemie oświaty. Od tego dnia 9-znakowy REGON wymagany jest nie tylko w zespołach szkół i placówek niepublicznych. Sprawdź, jakie placówki muszą go posiadać i co jeszcze zmieniła nowelizacja. 

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia 2012 r. obowiązują nowe wzory formularzy stosowanych przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych. Sprawdź, czego dotyczą nowe formularze. 

czytaj więcej »

Do naszej redakcji zwrócił się dyrektor z prośbą o pomoc i poradę, jak postąpić w sytuacji, gdy ma powierzone stanowisko do 31 sierpnia -  od 1 września będzie w związku z tym nowy dyrektor, ale nie może przekazać nowemu dyrektorowi szkoły oraz poprowadzić rady sierpniowej ze względu na zwolnienie lekarskie. Sierpniową radę prowadzi dyrektor szkoły - to jest sytuacja standardowa. Kto jednak w sytuacji, gdy dyrektor np. podczas wakacji ulegnie wypadkowi, złamie nogę, zachoruje i nie może stawić się w szkole, ma poprowadzić zebranie rady? Czy osoba pełniąca funkcję dyrektora od 1 września 2012 r. może poprowadzić radę, zamiast obecnego dyrektora? Kto przekaże obowiązki i szkołę nowemu dyrektorowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu od dnia 1 września 1993 r. w szkole dodatek za wysługę lat wzrastał zawsze o 1% z dniem 1 września. W tym roku nauczyciel korzystał z dwóch dni urlopu bezpłatnego. Czy teraz zmiana wysokości dodatku stażowego będzie uwzględniana od 1 października?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje przepis prawny określający niezbędne wyposażenie klasy I w szkole podstawowej, w której uczą się sześciolatki, zgodnie z nową podstawą programową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do wychowania fizycznego do klasy IV szkoły podstawowej musi być od września nowy program?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakiej podstawie możemy wręczyć wypowiedzenie pracownikowi niepedagogicznemu, który trzeci raz z rzędu wykorzystuje zasiłek chorobowy w wymiarze maksymalnym 182 dni, wraca do pracy na kilka dni i sytuację powtarza?

czytaj więcej »

Jedną z kwestii, nad którą debatują przedstawiciele MEN ze stroną samorządową i związkami zawodowymi jest urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli – uprawnienie, które zdaniem jego przeciwników znacząco obciąża budżety oświatowe, dezorganizując przy tym pracę szkoły. Na spotkaniu komisji w sprawie losów Karty Nauczyciela, które odbyło się 7 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN ustalono jak na razie, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy procedury postępowania w razie wypadku na terenie szkoły mają stanowić element statutu, czy powinny istnieć jako oddziale dokumenty szkolne? Co z regulaminami np. pracowni komputerowej, pracowni biologicznej, świetlicy - czy są elementami statutu czy również są oddzielnymi dokumentami?

czytaj więcej »

Początek roku szkolnego zwykle obfituje w zmiany w przepisach, które w natłoku obowiązków trudno na bieżąco monitorować. Dlatego abyś był na bieżąco z najnowszymi przepisami i wytycznymi przygotowaliśmy Kompendium zmian w przepisach na nowy rok szkolny – dziś część I, w której zaczynamy od omówienia zmian i nowych regulacji wprowadzonych rozporządzeniem MEN z 7 lutego 2012 r. czyli „nowej ramówki”. Zebrane i uporządkowane w tabelkach nowe przepisy, zmiany, obowiązki i komentarze eksperta pozwolą łatwo, szybko i bez wątpliwości wdrożyć nowe przepisy w Twojej placówce.

czytaj więcej »

Jeden z organów prowadzących, chcący ukrócić praktykę częstego korzystania przez nauczycieli podległych placówek z urlopu dla poratowania zdrowia, polecił dyrektorom tychże placówek odwoływanie się od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia takiego urlopu. Jednak, co potwierdziło MEN – takie polecenie jest niezgodne z przepisami, bowiem organ prowadzący nie bierze udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia!

czytaj więcej »

wiper-pixel