WYDANIE ONLINE

Dla jednych wypełnianie świadectw szkolnych to coroczna rutyna ale są też tacy, którym sprawia to problemy. Warto by jedni i drudzy mieli pod ręką listę najczęściej popełnianych błędów, która pozwoli im uniknąć własnych pomyłek.

czytaj więcej »

Podczas klasyfikacji rocznej należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów przyjętych do szkoły w trakcie roku szkolnego. W ich przypadku, warunkiem uzyskania świadectwa jest ukończenie zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w poprzednich latach nauki.

czytaj więcej »

Na świadectwie szkolnym nie ma miejsca przeznaczonego na wpis informacji, że uczeń spełniał obowiązek nauki w formie edukacji domowej. Uczniowi takiemu nie ustala się także oceny zachowania.

czytaj więcej »

Kierownikiem wycieczki, oprócz nauczycieli, może być także inna wyznaczona przez dyrektora osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem ZHP, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub właśnie pilota wycieczek.

czytaj więcej »

W przypadku włączenia przedszkola do zespołu szkół następuje przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę co oznacza, że pracownicy przedszkola stają się z mocy prawa pracownikami zespołu, który przejmuje także ich dokumentację pracowniczą. Nie dochodzi w tym wypadku do rozwiązania dotychczasowych i nawiązania nowych stosunków pracy.

czytaj więcej »

Od 2018 roku lekarze będą wystawiali zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej i wysyłali je na e-profil płatnika składek w ZUS. W okresie przejściowym będą funkcjonowały obydwa systemy wystawiania zaświadczeń – papierowy i elektroniczny.

czytaj więcej »

Wypowiedzenie w szkole feryjnej powinno zostać wręczone do końca maja, ale można to także zrobić do końca lipca. W tym jednak przypadku trzeba zapłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia urlopowego za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2015 r. wzrośnie wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

czytaj więcej »

wiper-pixel