WYDANIE ONLINE

Zanim dyrektor uda się na zasłużony urlop, poza organizacją uroczystości zakończenia roku szkolnego ma do wykonania 12 zadań, z których większość przypada na czerwiec. Warto już teraz wpisać je do swojego terminarza, by żadnego nie pominąć.

czytaj więcej »

Przydzielenie zajęć skutkujących zmianą wymiaru pensum jest zmianą stanowiska pracy nauczyciela, która w przypadku nauczyciela mianowanego może nastąpić wyłącznie za jego zgodą. Propozycja porozumienia w tej sprawie może zostać złożona także po 31 maja oraz podczas trwania urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Zgodnie ze stanowiskiem MEN wynagrodzenie za ustny egzamin maturalny dotyczy tylko czasu trwania egzaminu, bez doliczania czasu poświęcanego na wypełnianie dokumentacji związanej z egzaminem.

czytaj więcej »

Zmiany w przepisach o egzaminach eksternistycznych, które mają wejść w życie 1 września 2015 roku, mają charakter porządkujący oraz polegają na poszerzeniu katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego.

czytaj więcej »

Organizacja wycieczki szkolnej przekraczającej 10 godzin wymaga prowadzenia pojazdu przez więcej niż jednego kierowcę autokaru z uwagi na ograniczenia związane z czasem pracy kierowców. Nie jest jednak konieczna ciągła obecność obydwu kierowców w autokarze przez cały okres podróży.

czytaj więcej »

Nauczyciel w czasie urlopu wypoczynkowego może podjąć dodatkowe zatrudnienie, także za granicą, bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Warunkiem zachowania ważności legitymacji szkolnych wydanych na dotychczasowych drukach jest dopisanie numeru PESEL uczniów. Nie należy z tym zwlekać do września, gdyż obowiązek zamieszczania numeru PESEL uczniów na legitymacjach obowiązuje już od 23 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Od 20 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi do resortu edukacji o uzgodnienie treści rozporządzenia płacowego dla nauczycieli, które ma obowiązywać w roku szkolnym 2015/2016. Tymczasem resort odmawia wszczęcia procedury uzgodnieniowej twierdząc, że wystąpienie do Związku o opinię jest wystarczające.

czytaj więcej »

wiper-pixel