WYDANIE ONLINE

Od 1 września, jeśli działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie ich pobytu w szkole nie będą zgodne z przepisami, dyrektor będzie musiał doprowadzić do respektowania zapisu prawa i poinformować kuratora oświaty oraz organ prowadzący, w jaki sposób wykonał zalecenia pokontrolne.

czytaj więcej »

Jeżeli szkoła przetwarza w systemie informatycznym takim jak SIO, Hermes wyłącznie dane osobowe objęte zwolnieniem, czyli dane swoich uczniów oraz pracowników, to jest zwolniona z obowiązku zgłaszania zbiorów do GIODO.

czytaj więcej »

Na wniosek dyrektora szkoły, organ prowadzący może wyrazić zgodę na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej. Przepisy nie określają jednak zawartości tego dokumentu ale podpowiadamy, co warto w nim zawrzeć.

czytaj więcej »

Zarówno w lipcu jak i w sierpniu średnią z nadgodzin należy obliczyć z uwzględnieniem godzin zrealizowanych w miesiącach roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatem nauczyciel rozpoczął urlop 27 czerwca to przez okres wakacji otrzyma średnią z nadgodzin za okres od września do maja.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel w dacie rozwiązania stosunku pracy uprawniony był do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to przysługuje mu z tego tytułu odprawa emerytalna, nawet gdy wniosek o jej wypłatę złożył po pewnym czasie od ustania zatrudnienia.

czytaj więcej »

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, postępowania dyscyplinarne powinny zmierzać do rzetelnej oceny postawy nauczyciela, ale też chronić dzieci, które w tym postępowaniu występują w roli świadków. RPD wielokrotnie zwracał uwagę na ten problem w wystąpieniach do Ministra Edukacji Narodowej i Sejmu.

czytaj więcej »

Pracownik ojciec, który został sam z dzieckiem, zyska prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Prezydent podpisał nowelizację przepisów korzystną dla samotnych ojców.

czytaj więcej »

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka podstawowa kwota subwencji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych powinna być naliczana od daty wystawienia skierowania ucznia do takiej placówki, a nie faktycznego do niej przybycia. Takie naliczanie subwencji powoduje, iż samorządy nie są w stanie zapewnić środków na właściwą organizację pracy tych placówek.

czytaj więcej »

wiper-pixel